| Home | Submission | Fees & Registration | Keynote Speaker | Programme | Contact Us |

Important dates:

  • First call for full papers:
    10 Mar. 2013
  • Deadline for full paper submission:
    01 Nov. 2013
  • Notification of full paper acceptance:
    15 Oct. 2013
 
Photos Gallery

Proceedings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEEDINGS

* For KM Portal, please download I, II, III and related files.

No.

Title

Download

I Proceedings cover
II Table of content
III ISBN
1

Understanding the Contribution of Integrating Spiritual Intelligence into Academic Leadership Development Practice in Higher Education Institutions Malaysia.
Sharmila Devi Ramachandaran & Shamsuddin Ahmad

2

Exploration of Chinese School Teachers’ Perceptions of a Professional Development Training in Melaka Teacher Training Institute. A Narrative Design.
Cheok Mei Lick

3

Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Pelajar Aliran Teknikal Sekolah Menengah Vokasional di Gombak.
Tiza Lytha Rimaya Musly Thahar & Abdullah Mat Rashid

4

Practices of Handing Over Note as an Effort in Maintaining Continuity.
Anis Yahya & Khairuddin Idris

5

Internet Addiction Among Secondary School Students In Kuala Lumpur.
Chew Kai Qing & Samsilah Roslan

6

General HealthDemography,Perceptions,Experiences and Likelihood of Seeking for Counselling Help among Tertiary Educators.
Ho Chea Khai & Rusnaini Abdul
Kadir

7

The Relationship of Hardiness and Stress.
Ho Khee Hoong & Rusnaini Abd. Kadir

8

The Relationship of Masculinity and Attitudes Towards Counselling Helps among Police Officers in Klang Valley.
Noor Azeiah Che Sat & Siti Aishah
Hassan

9

Perception of  Empowerment Among International Students in the Faculty of Educational Studies, University Putra Malaysia.
Odigbo Ikechukwu Alaoysius & Steven Eric Krauss (@Abd.Lateef

10

Sikap Guru terhadap Penyeliaan Pengajaran yang dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan, Zon Bangsar, Kuala Lumpur.
Vijayaamalar Gunarasa & Suhaida Abdul Kadir

11

Sumbangan Masteri dan Penilaian Teras Kendiri Terhadap Kebolehupayaan Bekerja dikalangan Orang Kelainan Upaya (OKU).
Sharifah Badariah Hanun Syed Hassan &
Nor Wahiza Abd. Wahat

12

Talent Development and Employee Retention among Management Level Within a Selected Organization in Malaysia.
Nurkhairiyah Noorhisham & Khairuddin Idris

13

Komitmen Guru terhadap Sekolah Menengah di Daerah Kangar, Perlis.
Nurulaim Asyikin Zakaria & Suhaida Abdul Kadir

14

Motivasi Sukarelawan terhadap Penglibatan dalam Kerja Sukarela di Yayasan Salam Malaysia.
Nur Raihan Che Nawi & Azizan Asmuni

15

Amalan Penyeliaan Pengajaran yang dijalankan dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan, Zon Bangsar, Kuala Lumpur.
Vijayaamalar Gunarasa & Suhaida Abdul Kadir

16

Kompetensi Guru dalam Pengurusan Kewangan Sekolah.
Suriyati Baharin & Suhaida Abdul Kadir

17

International Students’ with Scholarships’ Academic Experiences at Linton University College, Malaysia.
Adekalu, Samuel Olutokunbo &  Ismi Arif Ismail

18

Gaya Pembelajaran dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Dua Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di Daerah Petaling, Selangor.
Abdul Shukur Tuman & Nurzatulshima Kamarudin

19

Kesediaan Kerjaya Pelajar Institut Kemahiran Belia Negara.
Maznizam Mansor & Abdullah Mat Rashid

20

Kepimpinan Distributif  Sekolah Menengah di Daerah Kangar, Perlis.
Nurulaim Asyikin Zakaria & Suhaida Abdul Kadir

21

Kerisauan Guru Terhadap Penyeliaan Pengajaran dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Zon Bangsar, Kuala Lumpur.
Vijayaamalar Gunarasa &Suhaida Abdul Kadir

22

Exploring the Relationships among Transformational Leadership, Teacher Efficacy and Teacher Commitment in Malaysia Secondary Schools.
Teh Pei Ling, Zaidatol Akmaliah Lope Pihie

23

Perkembangan Literasi Melalui Teknik dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid di Tadika Khalifah Didik, Ampang.
Noor Hidayah Ismail & Fadzilah Abd. Rahman

24

Sumbangan Keadilan Organisasi dan Pesepsi Keterbatasan dalam Keboleh Upayaan Bekerja bagi Orang Kelainan Upaya (OKU) di Malaysia.
Nurizzah Mohamed Yusoff &
Nor Wahiza Abd. Wahat

25

Athletes’ Satisfaction, Intrinsic Motivation and Performance of Archers in Malaysia.
Irza Hanie Abu Samah & Zoharah Omar

26

Hubungan  Latihan Pendidikan Vokasional Koperatif dengan Tahap Kompetensi Kemahiran Employabiliti dalam Kalangan Perantis Program Sistem Latihan Dual Nasional.
Hazril Azmin Saari, Abdullah Mat Rashid, Ramlah Hamzah & Mohd Ibrahim Nazri

27

Memperkasa Motivasi Pencapaian Pelajar Kolej Kediaman melalui Pendekatan Modul Motivasi.
Jamaluddin Ahmad & Mohamad Safuan Rosli

28

Amalan Pengajaran Keusahawanan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional.
Ummi Aishah Mohd Mustafa, Suhaida Abdul Kadir & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie

29

Students’ Learning Styles and Thinking Styles in Science Practical.
Lee Tze Jiun & Nurzatulshima Kamarudin

30

Train the Research Supervisors for Continuing Professional Development.
Affero Ismail & Norhasni Zainal Abiddin

31

Utilizing Information Communication Technologies for Facilitating Business Education Instructions in Nigeria.
Isiyaku Dauda Dansarki, Ahmad Fauzi Mohd Ayub & Suhaida Abd. Kadir

32

Kemahiran Keusahawanan di dalam Pendidikan  Teknik dan Vokasional.
Suhaila Aliman, Suhaida Abdul Kadir & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie

33

Permasalahan Kemahiran Lisan Prasekolah SJK (Tamil).
Aisyah Amin & Abdul Rasid Jamian

34

Efikasi Kendiri, Kepuasan Bekerja dan Sikap terhadap Perkhidmatan Kaunseling dalam Kalangan Pensyarah Kolej Komuniti.
Che Hazina Che Wil & Rusnaini Abdul Kadir

35

Predictors of Knowledge Sharing Behaviour: A Proposed Model for the Malaysian Public Sector Managers.
Gangeswari Tangaraja
& Roziah Mohd Rasdi

36

Issues of Innovation in Education.
Syamsiah Hj. Abdullah
& Nurzatulshima Kamarudin

37

Pengaruh Ibu Bapa dan Rakan Sebaya ke atas Akhlak Belia Sebuah Universiti Awam di Malaysia.
Rohana Tan, Norhasni Zainal Abiddin, Azimi Hamzah  & Fathiyah Mohd Fakhrudin

38

Validity and Reliability of ICT Utilization and Technological Beliefs
Instrument for Teachers

Mastini Masood, Rosnaini Mahmud, Wan Zah Wan Ali & Mokhtar Dato Hj Nawawi

39

Tahap Kemahiran ‘Employability’ dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan.
Mohd Hairi Md Jali & Abdullah Mat Rashid

40

Perbandingan Antara Perlaksanaan Modul Pentaksiran PBS (2005-2010) Dengan PBS (2011-2025) dan Penambahbaikan dalam PBS di Malaysia.
Noriah Basid; Suhaida Abdul  Kadir & Mohd. Ibrahim Nazri

41

Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Nilai-Nilai Murni dalam Pengajaran Guru Aliran Teknikal.
Ainudin Yacob & Abdullah Mat Rashid@Mat Idris

42

Kecenderungan Kerjaya Sebagai Usahawan dalam Kalangan Pelajar Bumiputera Tahun Akhir Diploma Perniagaantani, Kolej Profesional Mara Beranang.
Ummi Aishah Mohd Mustafa, Shaffe Mohd Daud, Maslinda Mohd Senon & Nur Baizura Mohd Ismail

43

Ubiquitous Technology Ownership Among Students in Institutions of Higher Learning in Malaysia.
Muliati Sedek, Rosnaini Mahmud, Habibah Ab. Jalil & Shaffee Mohd Daud

44

Kepentingan Orientasi Teori Kaunseling dalam Perkhidmatan Kaunseling dan Penyeliaan Kaunseling.
Nor Mazlina Ghazali & Wan Marzuki Wan Jaafar

45

Blended Learning in Higher Education: A Review of The Literature.
Saeideh Bolandifar & Nooreen Noordin

46

Personaliti dan Minat Kerjaya Murid dalam Bidang Teknikal dan Vokasional di Zon Pudu, Kuala Lumpur.
Azlin Moktar & Suhaida Abdul Kadir

47

Hubungan Penyeliaan dalam Penyeliaan Kaunseling: Implikasi Kepada Proses Penyeliaan Kaunseling.
Nordiana Abd. Rahim & Wan Marzuki Wan Jaafar

48

The Relationship of Social Media Use in Learning and Academic Performance among Undergraduates in Faculty of Educational Studies, UPM.
Ibrahim Muhamad & Norlizah Che Hassan

49

Kepemimpinan Pengajaran dalam kalangan Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP).
Nur Asmarani Mohd Awal, Suhaida Abdul Kadir, Ramli Basri

50

Amalan Kepemimpinan Pengajaran Pengetua Mengikut Kumpulan  Prestasi Sekolah.
Aniza Baharuddin & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie

51

Relationship Between Malaysian University English Test (MUET) Achievements and Trait Emotional Intelligence (TRAIT EI) Among Matriculation Students.
Nur Sakinah Thomas & Nooreen Noordin

52

The Ideology of Instructional Leadership among Principals on Student Academic Achievement.
Murni Mohamad Yasin, Zaidatul Akmaliah Lope Pihie, Foo Say Fooi & Ramli Basri

53

Pengetahuan Pengurusan Bengkel dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu.
Sharifah Shafie, Suhaida Abdul Kadir & Soaib Asimiran

54

The Influence of Outcome Expectations and Willingness to Seek Counseling among Students.
Ruziliza Ibrahim & Jamaluddin Haji Ahmad

55

The Role of a Narrator (Alaga Iduro/Alaga  Ijokoo) in Yoruba Traditional Weddings.
Grace Tanimoonwo  Idowu & Siti Aishah Hassan

56

Pedagogy Approaches and Teaching Strategies for Innovative Teaching.
Nurul Fitriah Alias & Nurzatulshima Kamarudin

57

Hubungan Sokongan Industri  dengan Tahap Kemahiran Employabiliti Perantis dalam Pelaksanaan Pendidikan Vokasional Koperatif.
Hazril Azmin Saari, Abdullah Mat Rashid, Ramlah Hamzah & Mohd Ibrahim Nazri

58

Perbandingan Kemahiran Vokasional diperlukan Pelajar Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Menengah Harian Biasa dengan Sekolah Menengah Vokasional Pendidikan Khas.
Masitah Hayati Mad Isa & Suhaida Abdul Kadir

59

Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.
Usharani a/p Arumugam & Nurzatulshima Kamarudin

60

Hubungan antara Amalan Bermain Permainan Komputer dengan Kemahiran Penyelesaian Masalah, Kreativiti dan Pemikiran Kritis Murid.
Choo Kow Hing Peter, Rosnaini Mahmud, Shaffe Mohd Daud & Ahmad Fauzi Mohd Ayub

61

Kepimpinan Pengajaran Pengetua dan Kepimpinan Guru.
Norashikin Abu Bakar, Ramli Basri & Nurnazahiah Abas

62

Memahami Pendekatan Kaunseling Individu Terhadap Modal Insan di Sekolah Menengah Agama: Suatu Kajian Kes.
Mohd.Syukarmi Zakaria,  Jamaluddin Ahmad &  Maznah Baba

63

Aplikasi Model Pembangunan Bersepadu dalam Penyeliaan Kaunseling.
Nordiana Abd. Rahim & Wan Marzuki Wan Jaafar

64

Relationship between Selected Demographic Factors and Secondary School Teachers’ Job Satisfaction in Bangladesh.
Mamataz Sharmin Chowdhury, Zaidatol Akmaliah Lope Pihie,  Foo Say Foi & Soaib Asimiran

65

A Case Study Of Adolescent Believes And Intentions in the Use of Condom in Bukit Bintang.
Nor Suhaida Suhaimi & Siti Suria
Salim

66

An Overview of Counselling Profession Towards Management in the Practice.
Lee Ying Yin & Wan Marzuki Wan Jaafar

67

Beban Tugas Guru Teknikal di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV).
Ruzanna Mohd Nasir & Suhaida Abd Kadir

68

Impak Kaunseling Kelompok Berstruktur REBT Terhadap Tingkah Laku Ponteng Kelas Pelajar-Pelajar Bermasalah Disiplin.
Tan Hua Khim, Rusnani Abdul Kadir, Sidek Mohd Noah & Maznah Baba

69

Keperluan Latihan Guru dalam Pengurusan Kewangan Sekolah.
Suriyati Baharin & Suhaida Abdul Kadir

70

Integration of Internet for Teaching Purposes: Perceptions of ESL Teachers as TESL Postgraduates in UPM, Malaysia.
Uranus Saadat, Habsah Hussin

72

Mathematics Teachers’ Perceptions of e-Book Use in Mathematics Lesson: A Preliminary Study.
Azlin Abd Jalal, Ahmad Fauzi Mohd Ayub & Rohani Ahmad Tarmizi

73

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) dan Beban Tugas Guru.
Baizura Mohd  Zainon & Suhaida Abd Kadir

74

Creative School Climate.
Gajathiswari a/p Vejian; Nurzatulshima Kamarudin & Suhaida Abd. Kadir

75

Kepuasan Kerja dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA).
Iskandar Padzil . Foo Say Fooi, & Ramli Basri

76

The Relationship between Spirituality and Sexual Variety Seeking Between Iranian Students in Malaysia.
Mandana Daneshi Sani, Wan Marzuki Wan Jaafar & Siti Aishah Hassan

77

How To Bridge  The Couple Chasm?
Neda Deylami & Siti Aishah Hassan

78

Penerimaan Guru terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dengan Komitmen Guru dalam Melaksanakan PBS Sekolah Rendah.
Noraini Mat Loddin & Suhaida Abdul Kadir

79

Implementing Pedagogical Content Knowledge in Teaching and Learning Entrepreneurship at Community College: An Instructional Enrichment Approach.
Merhayati Sipon & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie

80

Kesan Teknik Peniruan terhadap Pencapaian Murid dalam Menulis Karangan Bahasa Melayu.
Ahmad Fuad Mohamad Amin & Ma'arof B. Redzuan

81

Pengaruh Refleksi Swadiri Terhadap Keupayaan Mengaplikasikan Kemahiran Kaunseling Kaunselor Pelatih.
Norzaliza Alis, Wan Marzuki Wan Jaafar & Ahmad Fauzi Mohd Ayub

82

Instructor’s Pedagogical Content Knowledge, Student’s Entrepreneurial Personality and Learning Style as Predictors of Entrepreneurial Intention Among Community College Students.
Merhayati Sipon & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie

83

Effect of Strength Training Programs on Shoulder and Scapular Muscle among Elite Swimmers.
Behzad Alemi &
Tengku Fadilah Tengku Kamalden

84

Efikasi Kendiri Menjahit Pelajar Bidang Fesyen.
Nur Hayati Khalid, Rosini Abu & Ramlah Hamzah

85

Identifying Career Development Intervention by Counsellors for Manufacturing Production Workers.
Mona Adlina Adanan & Rusnani Abdul Kadir

86

Amalan Etika dalam Kalangan Kaunselor di Malaysia.
Nurul Hasyimah Mat Rani & Wan Marzuki Wan Jaafar

87

Emotional Intelligence among  Homosexual of  LGBT Community.
Phycilicia Arsyane Mediana
& Siti Aishah Hassan

88

Revisiting the Razak Report 1956 As A Historical Educational Text: A Critical Historical Analysis.
Abu Bakar Mohamed Razali

89

Analisis Perbandingan Pengukuran Pemikiran Kritis Pelajar.
Mohd Fadzil Mohd Rosdi & Suhaida Abdul Kadir

90

Kebolehdapatan Tenaga dan Hubungannya dengan Risiko Kecederaan dalam Kalangan Atlet Wanita.
Suriati Tamjehi & Tengku Fadilah Tengku Kamalden

91

Effectiveness of Marital Psycho-Spiritual Intervention (MP-SI) on Communication among Muslim Husbands and Wives.
Rosliza Ahmad & Siti Aishah Hassan

92

Kesediaan Pelajar Kolej Komuniti Selayang dari Aspek Minat dan Sikap Terhadap Bidang Kemahiran Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) dalam Sistem Modular Kebangsaan.
Suriyati Yaapar, Merhayati Sipon & Shaffe Mohd Daud

93

Penelitian Terhadap Model j-QAF dan Masalah Perlaksanaannya di Sekolah-sekolah  Rendah di Malaysia.
Nurul Syuhada Johari, Asmawati Suhid & Fathiyah Fakhruddin

94

Faktor Relaps dalam Kalangan Penagih  Dadah Wanita.
Muhammad Asyraf Che Amat & Jamaluddin Ahmad

95

Pembangunan Kepimpinan Belia melalui Praktis Pementoran: Bagaimana dan Potensi Sumbangannya.
Mohd Mursyid Arshad, Ismi Arif Ismail, Turiman Suandi & Zoharah Omar

96

Does Duration of the Marriage Affect the Marital Adjustment of Postgraduate Iranian Students in Malaysia?
Soudabeh Ghoroghi,  Siti Aishah Hassan &  Maznah Baba

97

Model Kematangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Lama dan Baru.
Rosmarwati Abdul Rahman & Habibah Ab. Jalil

98

Penyeliaan Kaunselor Sekolah:  Peranan Dan Tanggungjawab.
Nordiana Abd. Rahim & Wan Marzuki Wan Jaafar

99

Modal Sosial dan Keusahawanan Sosial.
Radin Siti Aishah Radin A Rahman & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie

100

Key Elements that Drive Innovative Teaching & Learning in Higher Education.
Javaria Fauzan &Nurzatulshima Kamarudin

101

Penggunaan dan Pendapat Pelajar IPGK Tentang TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik.
Ahmad Zaki Mohamad Amin & Mohd Asri Abdul Aziz

102

Physiological and Biomechanical Analyses of Water Polo Goalkeepers.
Pooya Nekooei & Sara Majlesi

103

Health Belief Model dan Tingkah Laku Kesihatan.
Juwariah Ahmad, Rosini Abu & Ramlah Hamzah

104

Kepuasan Kerja: Satu Pemerhatian Awal kepada Teori.
Siti Norain Abdullah & Suhaida  Abd. Kadir

105

Job Satisfaction Based on Gender and Years of Experience among Teachers of English Language in Iran.
Hesam Tahsildar Tehrani & Siti Aishah Hassan

106

Emotional intelligence and its contribution to language learning.
Sedigheh shakib Kotamjani & Habsah Hussin

107

A Review of Theories and Models of Job Burnout in Education.
Yasaman Zarei & Suhaida Abdul Kadir

108

Relationship between School Environment and Job Dissatisfaction among Secondary School Teachers in Klang, Selangor.
Sivagamy Subramaniam & Suhaida Abdul Kadir

109

Persepsi Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Pelaksanaan Pentaksiran  Berasaskan Kerja Kursus dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan.
Rathimalar A/P Balasingam & Nor Hayati Alwi

110

Perspektif Pelajar Tentang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.
Norazizalina Mat Najib, & Roselan Baki,

111

Exploring the Islamic Perspective of Pedagogical Content Knowledge among Teacher Educators in Tanzania.
Mnyero Janja Ibnu Sheikh Gunda, Nor Hayati Alwi, Fadzilah Abd Rahman & Steven Erick Krauss (Abdul-Lateef)

112

The Effectiveness of Corrective Feedback in an Oral Interaction Class in Enhancing Students’ Language Accuracy.
Othman Abdul Kareem, Moomala Othman

113

Conceptualizing Philanthropic Behavior and its Antecedents of Volunteers In Health Care.
Siti Noormi Alias &Maimunah Ismail

 

 

 

 

 

 

 

© Faculty of Educational Studies, UPM 2013
Disclaimer : Universiti Putra Malaysia and Faculty of Educational Studies shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.